om

Gå i karta påbörjades 2020 av landskapsvetaren Ebba Gyllenhak och konstnären Annelie Nilsson. Vi bor båda på Linderödsåsen i Skåne och undersöker tillsammans med andra, skillnader och gap mellan människans förmåga att uppfatta detaljer och den utzoomade kartan med dess skala, symboler och tecken. Förutom Ebbas kunskaper i GIS använder vi Lantmäteriets app Min karta och kartbild.com. Via föreningen Levande Önneköp har vi genomfört flera Gå i karta genom möten över kartor och delad erfarenhet.

Hör gärna av dig om du vill Gå i karta genom förslag på plats eller frågeställning.

Ebba och Annelie